Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Kwiecień 24 2017 13:25:18
Nawigacja
Strona Główna
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Zajęcia fotograficzne

Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Kwiecień 2017
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Witamy
Witajcie na stronie Zespołu Szkół w Pisanicy
Jestśmy wiejską szkołą położoną w północno-wschodniej części Polski. W skład zespołu szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisanicy. W naszym zespole szkół uczy się około 300 uczniów. Blisko miejscowości leżą piękne jeziora i lasy. Mamy także duży, zadbany stadion przeznaczony na różne szkolne okazje. Dyrektorem naszego Zespołu jest od 2009 roku pani mgr Barbara Wnuk a jej zastępcą inż. Lech Przekop. Kadra nauczycielska składa się z wykwalifikowanych nauczycieli, z których wielu posiada już tytuł nauczyciela dyplomowanego.
W roku szkolnym 2005/2006 w naszej szkole rozpoczął się remont kapitalny połączony z rozbudową.Otrzymamlśmy nowoczesną halę sportową, nowe pracownie oraz zaplecze socjalne. W szkole realizowane są projekty edukacyjne współfinansowane przez Europejski Fundusz Strukturalny: Projekt "Mały Archimedes", "Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość" oraz "Świetlica moje miejsce - Przyjaciele Pisanicy dzieciom". Od września 2011 r. rozpoczęliśmy wraz z innymi szkołami naszej gminy projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej".

REKRUTACJA 2017/2018

Odwóz uczniów w dniach egzaminu gimnazjalnego
Wiadomości szkolneW dniach 19-21.04.2017 r. odwóz uczniów dojeżdżających do szkoły odbędzie się o godzinie 13.30.
Egzamin gimnazjalny 2017
Wiadomości szkolne

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W DNIACH 19, 20,21 KWIETNIA 2017r.
 

 

 

                Informuję, iż w dniach: 19, 20, 21 kwietnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany w pracy szkoły, w celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2017:

1. Zgodnie z wcześniej podjętymi ustaleniami dotyczącymi dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I i II mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 19, 20, 21 kwietnia 2017r.

2. Uczniowie klas III przystępują do trzech części egzaminu gimnazjalnego. Zobowiązani są do stawienia się w szkole przed każdą częścią egzaminu o godz. 8.15. Do godz. 8.30 zdający mają możliwość spotkań z wychowawcą, pedagogiem oraz w przerwach między poszczególnymi zakresami egzaminu (około  godz. 10.20 do 10.45) :

Przerwa:

3. Organizacyjne czynności w poszczególnych dniach egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco:

I. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r. (środa):

a) o godz. 8.30 (po spotkaniach z wychowawcą) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka polskiego, zajmują miejsca w wyznaczonej sali i postępują, jak w pkt. a;

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka polskiego, który trwa 90 minut**;

II. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r. (czwartek):

a) o godz. 8.30 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii), który trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu matematyki i postępują, jak w pkt. a. ;

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu matematyki, który trwa 90 minut**;

III. część z języka obcego nowożytnego: język niemiecki, angielski – 21 kwietnia 2017r. (piątek):

a) o godz. 8.30 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (III.0), który trwa 60 minut*,

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (III.1) i postępują, jak w pkt. a.  (uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu na poziomie rozszerzonym idą do domu);

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (III.1), który trwa 60 minut***.

*dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 20 minut.

**dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 45 minut.

***dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 30 minut.

 UWAGA!

- Podczas przerwy między poszczególnymi zakresami egzaminu, zdający nie opuszczają terenu szkoły, korzystają m. in. z możliwości spożycia posiłku we w stołówce pod opieką wychowawcy, zdający korzystający z przedłużenia czasu mają krótszą przerwę.

- Obiady w stołówce szkolnej w dniach egzaminu gimnazjalnego będą wydawane    w czasie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminacyjnymi.

- Uczniowie korzystający z dowozu do szkoły zostaną poinformowani odrębnym komunikatem o godzinach przyjazdu i odjazdu autobusu w dniach egzaminu.

Uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego w strojach galowych.

POWODZENIA NA EGZAMINACH.

Barbara  Wnuk
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisanicy

 

 

IX Memoriał im. Henryka Litwickiego
Wiadomości szkolneW niedzielę 02.04.2017 r w naszej szkole odbył się IX Memoriał im. Henryka Litwickiego w Halowej Piłce Nożnej. Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronach UG Kalinowo.
Mistrzostwa Województwa WMZLZS w Haalowej Piłce Nożnej
Sport
Miło nam poinformować, że w dniach 15-16.03.2017 r nasza szkoła uczestniczyła w eliminacjach rejonowych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w halowej piłce nożnej, gdzie zarówno zawodnicy szkoły podstawowej jak i gimnazjum okazali się bezkonkurencyjni i awansowali do fazy półfinałowej. W dalszym etapie tych rozgrywek, który miał miejsce w Olecku i Mikołajkach w dniu 23.03.2017 r. piłkarze nie sprostali drużynom z innych szkół i nie awansowali do finału wojewódzkiego.


Artur Opoński - trener zawodników

Dzień Wiosny 2017
Wiadomości szkolneW dniu 21.09.2017 r przywitaliśmy w naszej szkole nadejście wiosny.

Fotorelacja z "Dnia Wiosny 2017" w Zespole Szkół w Pisanicy
UWAGA
Stowarzyszenie Przyjaciół PisanicyInformujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Pisanicy z dniem 03.03.2017 r. jest w stanie likwidacji. Likwidator Pani Agnieszka Kalinowska dostępna jest pod nr telefonu 87 6298392. Roszczenia proszę kierować do dnia 10.04.2017 r.
Rekrutacja 2017
Wiadomości szkolne

UWAGA RODZICE !

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I  PRZESZKOLA

Dyrektor Zespołu Szkół w Pisanicy informuje, że od 1 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły prowadzone będą zapisy dzieci na rok szkolny 2017/2018.

Do  przedszkola zapisujemy dzieci urodzone z roczników:

● 2012 ( pięciolatki)

● 2013 ( czterolatki)

● 2014 ( trzylatki)

Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone:

● 2011 (sześciolatki)

● 2012 ( pięciolatki)

Do klas I prowadzone będą zapisy dzieci urodzone:

● 2010  (siedmiolatki)

Zapisy do  przedszkola przeprowadza Pani Agnieszka Kalinowska.

Zapisy do oddziału przedszkolnego przeprowadza Pani Aldona Runge .

Zapisy do klasy pierwszej przeprowadza Pani Alina Matczuk.

Rodzice osobiście dokonują zapisu dziecka do szkoły na podstawie aktu urodzenia oraz numeru PESEL.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego i przedszkola znajdują się w sekretariacie szkoły.

Pisanica, 24 lutego 2017 r.

Plan lekcji na drugi semestr roku szkolnego 2016/2017
Wiadomości szkolne
Poniżej plany lekcji na II semestr roku szkolnego 2016/2017:
1. Nauczyciele
2. Uczniowie

Wywiadówka semestralna
Wiadomości szkolne

 

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

19 stycznia 2017r. (CZWARTEK)

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na ogólne spotkanie oraz spotkania z wychowawcami, które rozpocznie się o godz. 15:30 w sali gimnastycznej szkoły i przebiegać będzie według następującego porządku:

1530 1615

- Gala dla RodzicówPrezentacja talentów uczniowskich - kolędowy występ uczniów „ A nadzieja znów wstąpi w nas…” przygotowany pod kierunkiem P. Violetty Gryżewskiej, Iwony Przekop, Katarzyny Jachowicz.

- od 1615 do 1640 - Zapoznanie z etapami wprowadzanej reformy edukacji.

Prezentacja wyników nauczania za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 – dyrektor

- od 1640 do 1730 - Spotkania z wychowawcami - sale lekcyjne.

Wiodącym tematem spotkań będzie przedstawienie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej danej klasy w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 z uwzględnieniem mocnych i słabych stron klasy a także podjęcie wspólnych ustaleń z rodzicami ukierunkowanych na dalszy rozwój klasy i każdego ucznia (konsultacje grupowe i indywidualne z wychowawcami i nauczycielami wg potrzeb.

Zapoznanie rodziców i uczniów klas VI i II, III gim. o realizowanym programie, stosowanych środkach dydaktycznych oraz podręcznikach z wychowania do życia w rodzinie .

- Indywidualne konsultacje z dyrektorem, pedagogiem po spotkaniach z wychowawcami.

        

Serdecznie zapraszam  w imieniu Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół w Pisanicy

Barbara Wnuk

Szkolna zabawa choinkowa 2017
Wiadomości szkolneW dniu 14.0.2017 r w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa połączona z przedstawieniem Jasełek Bożonarodzeniowych przygotowanych przez uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum pod kierunkiem p. K Jachowicz, V. Gryżewskiej i I. Przekop.

Zdjęcia z zabawy w galerii.

 
Wyniki konkursów świątecznych
Wiadomości szkolne1. Wyniki konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną.
2. Wyniki konkursu na najładniejszy stroik.
Strona 1 z 22 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Młodzi

kontrola