Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Sierpie 17 2019 13:59:59
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Egzaminy gimnazjalne 2013
Wiadomoci szkolneKomunikat w sprawie organizacji pracy szkoy podczas egzaminu gimnazjalnego w dniach 23, 24,25 kwietnia 2013 r.:

1. Zgodnie z ustaleniami dotyczcymi dodatkowych dni wolnych od zaj dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas I i II gimnazjum maj trzy dni wolne od zaj i mog w tym czasie tj. od godz. 12.30 po przeprowadzeniu odpowiedniej czci egzaminu, skorzysta z oferty zaj opiekuczo - wychowawczych.


2. W dniach 23, 24, 25 kwietnia 2013r. odbd si egzaminy gimnazjalne wedug nastpujcego harmonogramu:

Cz humanistyczna odbdzie si 23 kwietnia 2013 r. (wtorek):

O godzinie 8.30 uczniowie zgaszaj si na egzamin przed wyznaczon sal egzaminacyjn i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych oraz stosuj si do wytycznych zawartych w "Instrukcji dla ucznia"

z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie
egzamin rozpocznie si o godzinie 9.00 i bdzie trwa 60 minut
– z zakresu jzyka polskiego
egzamin rozpocznie si o godzinie 11.00 i bdzie trwa 90 minut

Cz matematyczno-przyrodnicza odbdzie si 24 kwietnia 2013 r. (roda):

O godzinie 8.30 uczniowie zgaszaj si na egzamin przed wyznaczon sal egzaminacyjn i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych oraz stosuj si do wytycznych zawartych w "Instrukcji dla ucznia"
– z zakresu przedmiotw przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie si o godzinie 9.00 i bdzie trwa 60 minut
– z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie si o godzinie 11.00 i bdzie trwa 90 minut

Cz z jzyka obcego nowoytnego odbdzie si 25 kwietnia 2013 r. (czwartek):

O godzinie 8.30 uczniowie zgaszaj si na egzamin przed wyznaczon sal egzaminacyjn i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych oraz stosuj si do wytycznych zawartych w "Instrukcji dla ucznia"

– na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie si o godzinie 9.00 i bdzie trwa 60 minut
– na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie si o godzinie 11.00 i bdzie trwa 60 minut
3. Uczniowie przystpuj do egzaminu w strojach galowych. Obowizuje zmiana obuwia.
4. Dowoenie uczniw do szkoy w dniach egzaminw gimnazjalnych nie ulega zmianie. Po zakoczeniu egzaminu uczniowie bd objci opiek wietlicow.

Pisanica 15.04.2013 r.
Dyrektor Zespou Szk w Pisanicy
Barbara Wnuk
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Modzi

kontrola