Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Sierpie 25 2019 16:44:06
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Egzaminy gimnazjalne 2014
Wiadomoci szkolne

Uprzejmie informuj, i w dniach: 23, 24, 25 kwietnia 2014 r. – po wiosennej przerwie witecznej, nastpi zmiana organizacji pracy szkoy w celu zapewnienia waciwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2014.

1. Zgodnie z ustaleniami dotyczcymi dodatkowych dni wolnych od zaj dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas I i II maj trzy dni wolne od zaj dydaktyczno-wychowawczych i mog w tym czasie skorzysta z zaj opiekuczo-wychowawczych poza terenem szkoy.

2. Uczniowie szkoy podstawowej w dniach 23, 24, 25 kwietnia 2014 r. przychodz do szkoy.

3. Uczniowie klasy III przystpuj do trzech czci egzaminu gimnazjalnego, z tym e przed kad czci egzaminu o godz. 8.15 zdajcy spotkaj si z wychowawc a take podczas przerw midzy danymi zakresami egzaminu (w godz. 10.00/10.20 - 10.45).

4. Waciwe czynnoci organizacyjne w kolejnych dniach egzaminu przedstawiaj si w nastpujcy sposb:

1. cz humanistyczna – 23 kwietnia 2014r. (roda):

a) o godz. 8.35 (po spotkaniu z wychowawc) uczniowie zgaszaj si na egzamin z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie przed wyznaczon sal i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych odpowiedni cz i zakres egzaminu oraz stosuj si do wytycznych zawartych w „Instrukcji dla ucznia”;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna si egzamin z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie, ktry trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgaszaj si na egzamin z zakresu jzyka polskiego i postpuj, jak w pkt. a. (podczas przerwy, ktra trwa ok. 45 min. zdajcy nie opuszczaj terenu szkoy, korzystaj m. in. z moliwoci spoycia obiadu; Zdajcy korzystajcy z przeduenia czasu maj krtsz przerw);

d) o godz. 11.00 rozpoczyna si egzamin z zakresu jzyka polskiego, ktry trwa 90 minut**;

2. cz matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014r. (czwartek):

a) o godz. 8.35 (po spotkaniu z wychowawc) uczniowie zgaszaj si na egzamin z zakresu przedmiotw matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczon sal i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych odpowiedni cz i zakres egzaminu oraz stosuj si do wytycznych zawartych w „Instrukcji dla ucznia”;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna si egzamin z zakresu przedmiotw przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii), ktry trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.40 uczniowie po przerwie zgaszaj si na egzamin z zakresu matematyki i postpuj, jak w pkt. a. (podczas przerwy, ktra trwa ok. 45 min. zdajcy nie opuszczaj terenu szkoy, korzystaj m. in. z moliwoci spoycia obiadu; uczniowie korzystajcy z przeduenia czasu maj krtsz przerw);

d) o godz. 11.00 rozpoczyna si egzamin z zakresu matematyki, ktry trwa 90 minut**;

3. cz z jzyka obcego nowoytnego: jzyk angielski, niemiecki
– 25 kwietnia 2014r. (pitek):

a) o godz. 8.35 (po spotkaniu z wychowawc) uczniowie zgaszaj si na egzamin z zakresu przedmiotw matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczon sal i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych odpowiedni cz i zakres egzaminu oraz stosuj si do wytycznych zawartych
w „Instrukcji dla ucznia”;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna si egzamin z zakresu wybranego jzyka obcego nowoytnego na poziomie podstawowym (III.0), ktry trwa 60 minut*,

o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgaszaj si na egzamin z zakresu jzyka obcego nowoytnego na poziomie rozszerzonym (III.1) i postpuj, jak w pkt. a. (podczas przerwy, ktra trwa ok. 45 min. zdajcy nie opuszczaj terenu szkoy, korzystaj m. in. z moliwoci spoycia obiadu; uczniowie korzystajcy z przeduenia czasu maj krtsz przerw; uczniowie, ktrzy nie przystpuj do egzaminu na poziomie rozszerzonym id do domu);

c) o godz. 11.00 rozpoczyna si egzamin z zakresu jzyka obcego nowoytnego na poziomie rozszerzonym (III.1), ktry trwa 60 minut***.

*dla uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) moe by przeduony o 20 minut.

**dla uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) moe by przeduony o 45 minut.

***dla uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) moe by przeduony o 30 minut.

4. Uczniowie przystpuj do egzaminu gimnazjalnego w strojach galowych.

5. Uczniowie korzystajcy z dowozu do szkoy zostan poinformowani odrbnym komunikatem o godzinach przyjazdu i odjazdu autobusu w dniach egzaminu.

Barbara Wnuk

dyrektor

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Modzi

kontrola