Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Sierpie 25 2019 16:44:20
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Egzamin gimnazjalny 2017
Wiadomoci szkolne

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOY PODCZAS EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W DNIACH 19, 20,21 KWIETNIA 2017r.
Informuj, i w dniach:19, 20, 21 kwietnia 2017r. wprowadza si nastpujce zmiany w pracy szkoy, w celu zapewnienia waciwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2017:

1.Zgodnie z wczeniej podjtymi ustaleniami dotyczcymi dodatkowych dni wolnych od zaj dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017uczniowie klas I i II maj dni wolne od zaj dydaktyczno-wychowawczych - 19, 20, 21 kwietnia 2017r.

2.Uczniowie klas III przystpuj do trzech czci egzaminu gimnazjalnego. Zobowizani s do stawienia si w szkole przed kad czci egzaminuo godz.8.15. Do godz. 8.30 zdajcy maj moliwo spotka z wychowawc, pedagogiem oraz w przerwach midzy poszczeglnymi zakresami egzaminu(okoo godz. 10.20 do 10.45):

Przerwa:

3.Organizacyjne czynnoci w poszczeglnych dniach egzaminu gimnazjalnego przedstawiaj si nastpujco:

I. cz humanistyczna – 19 kwietnia 2017r. (roda):

a)o godz. 8.30(po spotkaniach z wychowawc)uczniowie zgaszaj si na egzamin z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie przed wyznaczon sal i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych odpowiedni cz i zakres egzaminu;

b)o godz. 9.00rozpoczyna si egzaminz zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie,ktry trwa60 minut*;

c)o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgaszaj si na egzamin z zakresu jzyka polskiego, zajmuj miejsca w wyznaczonej sali i postpuj, jak w pkt. a;

d)o godz. 11.00rozpoczyna si egzaminz zakresu jzyka polskiego, ktry trwa90 minut**;

II. cz matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r. (czwartek):

a)o godz. 8.30(po spotkaniach z wychowawcami)uczniowie zgaszaj si na egzamin z zakresu przedmiotw matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczon sal i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych odpowiedni cz i zakres egzaminu;

b)o godz. 9.00rozpoczyna si egzaminz zakresu przedmiotw przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii),ktry trwa60 minut*;

c)o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgaszaj si na egzamin z zakresu matematyki i postpuj, jak w pkt.a.;

d)o godz. 11.00rozpoczyna si egzaminz zakresu matematyki, ktry trwa90 minut**;

III. cz z jzyka obcego nowoytnego: jzyk niemiecki, angielski – 21 kwietnia 2017r. (pitek):

a)o godz. 8.30(po spotkaniach z wychowawcami)uczniowie zgaszaj si na egzamin z zakresu przedmiotw matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczon sal i postpuj zgodnie z poleceniami przewodniczcych zespow nadzorujcych odpowiedni cz i zakres egzaminu;

b)o godz. 9.00rozpoczyna si egzaminz zakresu wybranego jzyka obcego nowoytnego na poziomie podstawowym (III.0), ktry trwa60 minut*,

c)o godz. 10.45uczniowie po przerwie zgaszaj si na egzamin z zakresu jzyka obcego nowoytnego na poziomie rozszerzonym (III.1) i postpuj, jak w pkt.a. (uczniowie, ktrzy nie przystpuj do egzaminu na poziomie rozszerzonym id do domu);

d)o godz. 11.00rozpoczyna si egzaminz zakresu jzyka obcego nowoytnego na poziomie rozszerzonym (III.1),ktry trwa60 minut***.

*dla uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) moe by przeduony o 20 minut.

**dla uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) moe by przeduonyo 45 minut.

***dla uczniw ze specjalnymipotrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) moe by przeduonyo 30 minut.

UWAGA!

- Podczas przerwy midzy poszczeglnymi zakresami egzaminu, zdajcy nie opuszczaj terenu szkoy, korzystaj m. in. z moliwoci spoycia posiku we w stowce pod opiek wychowawcy, zdajcy korzystajcy z przeduenia czasu maj krtsz przerw.

- Obiady w stowce szkolnej w dniach egzaminu gimnazjalnego bd wydawane w czasie przerwy midzy poszczeglnymi czciami egzaminacyjnymi.

- Uczniowie korzystajcy z dowozu do szkoy zostan poinformowani odrbnym komunikatem o godzinach przyjazdu i odjazdu autobusu w dniach egzaminu.

Uczniowie przystpuj do egzaminu gimnazjalnego w strojach galowych.

POWODZENIA NA EGZAMINACH.

Barbara Wnuk
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawa II w Pisanicy

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Modzi

kontrola