Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Maj 27 2020 09:13:46
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Maj 2020
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wywiadówka szkolna
Wiadomoci szkolne

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami.

                  23 listopada 2017r. godz. 15:30 (czwartek) serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na ogólne spotkanie oraz spotkanie z wychowawcami, które rozpocznie się o godz. 15:30 w sali gimnastycznej szkoły i przebiegać będzie według następującego porządku:

1.      15:30 – 16:00 – Omówienie kierunków pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 – dyrektor.

2.      Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej i wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz EWD – wicedyrektor.

3.      Przedstawienie zmian w statucie szkoły.

4.      16:00 – 17:00   –  Spotkanie z wychowawcami w klasach

        Jak zachęcić dziecko do czytania? warsztaty tematyczne rodziców z wychowawcą.

        Omówienie aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klasy każdego ucznia oraz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych klasy .

        Realizacja tematyki wynikającej z planu pracy wychowawcy.

        Zebranie oczekiwań rodziców wobec szkoły.

        Konsultacje indywidualne wg potrzeb.

5.      Sprawy różne.

Serdecznie zapraszam  w imieniu Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

mgr Barbara Wnuk