Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Lipiec 09 2020 02:16:30
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Lipiec 2020
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ModernSchool zaprasza do nauki języka angielskiego
Konkurs matematyczny dla klas II i III edycja 2019.
Wiadomoci szkolne

Protokół z Gminnego Konkursu Matematycznego klas II – III 2018/2019 r

17 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Pisanicy odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Wzięło w nim udział ośmiu uczniów z klas drugich i trzecich.

 Z klas drugich udział wzięło czterech uczniów.

1.      Magdalena Galińska – SP w Borzymach

2.      Jakub Wojciechowski – SP w Borzymach

3.      Daria Markowska – SP Pisanica

4.      Paulina Purta – SP Pisanica

Z klas trzecich udział wzięło czterech uczniów.

1.      Rafał Arciszewski – SP Borzymy

2.      Magdalena Czerepko – SP Borzymy

3.      Kinga Malinowska – SP Pisanica

4.      Piotr Pawłowski – SP Pisanica

Wyniki w kategorii klas drugich:

I miejsce – Daria Markowska – SP Pisanica
II miejsce – Jakub Wojciechowski – SP Borzymy
III miejsce – Paulina Purta – SP Pisanica

Wyniki w kategorii klas trzecich:

I miejsce – Piotr Pawłowski – SP Pisanica
II miejsce – Kinga Malinowska – SP Pisanica
III miejsce – Magdalena Czerepko – SP Borzymy

Zwycięzcy otrzymali dyplomy za uzyskanie odpowiedniego miejsca i nagrody rzeczowe. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

 

Protokół sporządziła: Alina Matczuk

Sprawozdanie finansowe za 2018 r

Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w  Pisanicy  za 2018 r. na które składają się:

 

- bilans

- rachunek zysków i strat

- zestawienie zmian w funduszu jednostki

- informacja dodatkowa

 

Sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 poz. 760 z późn. zm) i umieszczone na stronie bip.kalinowo.pl

Opłaty za obiady - czerwiec 2019
Wiadomoci szkolne

Wpłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2019 r. należy dokonywać do 20 maja 2019 r. na konto:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy

48 9331 0004 0020 0235 7786 0002

Kwota za cały miesiąc:

Uczniowie  

12 dni żywieniowe  x 3,10 zł = 37,20 zł

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

12 dni żywieniowe x 6,30 = 75,60 zł      

 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2019
Wiadomoci szkolne
Miło nam zakomunikować, że w bieżącym roku szkolnym uczeń trzeciej klasy gimnazjum Piotr Imko został laureatem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Fizyki i Biologi oraz uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Nauczycielami przygotowującymi Piotra do konkursów byli: Pani Urszula Szulgo - biologia, Pani Danuta Mikołajczyk - matematyka i Pan Andrzej Szulgo - fizyka.
Chcemy też nadmienić, że Piotr już w drugiej klasie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 został też laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, do którego przygotowywał się pod kierunkiem Pana Lecha Przekopa.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników uczniowi oraz nauczycielom.
Aikido w szkole
Opłaty za korzystanie z obiadów - maj 2019 r.

INFORMACJA

 

Wpłaty za obiady za miesiąc maj 2019 r. należy dokonywać do 20 kwietnia 2019 r. na konto:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy

48 9331 0004 0020 0235 7786 0002

Kwota za cały miesiąc:

Uczniowie

20 dni żywieniowe  x 3,10 zł = 62,00 zł

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

20 dni żywieniowe x 6,30 = 126,00 zł    

Egzamin ósmoklasisty
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej YouTube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Proszę nauczycieli i wychowawców o zapoznanie uczniów i rodziców ze wskazanymi wyżej materiałami:


Opłaty za korzystanie z obiadów - kwiecień 2019r.
Wiadomoci szkolne

INFORMACJA

 

Wpłaty za obiady za miesiąc kwiecień 2019 r. należy dokonywać do 20 marca 2019 r. na konto:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy

48 9331 0004 0020 0235 7786 0002

Kwota za cały miesiąc:

Uczniowie klas 0 – VII SP Pisanica

14 dni żywieniowe  x 3,10 zł = 43,40 zł

Uczniowie klas   VIII a , VIII b SP oraz III Gim.

16 dni żywieniowe  x 3,10 zł = 49,60 zł

Uczniowie SP Sypitki

18 dni żywieniowe  x 3,10 zł = 55,80 zł

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

18 dni żywieniowe x 6,30 = 113,40 zł    

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

WITAJ W SZKOLE

 UWAGA RODZICE!

REKRUTACJA 2019/2020 DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacjęozpoczętym postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającymna rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy 

 

od 1 marca 2019 r.

Do oddziału przedszkolnego ( trzylatki, czterolatki, pięciolatki) zapisujemy dzieci urodzone z roczników:

● 2014 ( pięciolatki)

● 2015 ( czterolatki)

● 2016 ( trzylatki)

Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone:

● 2013 (sześciolatki)

● 2014 ( pięciolatki)

Do klas I prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych:

● 2012  (siedmiolatki)

Zapisy do oddziału przedszkolnego (trzylatki, czterolatki, pięciolatki) przeprowadza Pani Agnieszka Kalinowska. Sala nr 16.

Zapisy do oddziału przedszkolnego przeprowadza Pani Aldona Runge. sala nr 16.

Zapisy do klasy pierwszej przeprowadza Pani Alina Matczuk. Sala nr 16.

Rodzice osobiście dokonują zapisu dziecka do szkoły na podstawie aktu urodzenia oraz numeru PESEL.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego znajdują się w zakładce „Rekrutacja 2019/2020” lub w sekretariacie szkoły.

 

Pisanica, 20 luty 2019 r.                                                         Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Pisanicy

Opłaty z akorzystanie ze stołówki szkolnej - luty 2019 r.

 

Wpłaty za obiady za miesiąc marzec 2019 r. należy dokonywać do 20 lutego 2019 r. na konto:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy

48 9331 0004 0020 0235 7786 0002

Kwota za cały miesiąc:

Uczniowie

21 dni żywieniowe  x 3,10 zł = 65,10 zł

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

21 dni żywieniowe x 6,30 = 132,30 zł    

Strona 2 z 31 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Modzi

kontrola