Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Lipiec 23 2019 08:08:58
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Lipiec 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01 marca 2018 r.01 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Egzaminy próbne w gimnazjum
Wiadomoci szkolne

Ogłoszenie

W dniach 26.03-28.03.2018 r. w naszej szkole odbędą się egzaminy próbne dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Egzamin będzie przeprowadzony zgodnie z procedurami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


26.03.2018 r. (poniedziałek)

-  egzamin próbny z przedmiotów humanistycznych – historia i wos

1.     Godzina rozpoczęcia egzaminu godz. – 9.00

2.     Czas trwania egzaminu – 60 minut

3.     Miejsce egzaminu – sala gimnastyczna;

Komisja nadzorująca:

1.     Danuta Mikołajczyk

2.     Bolesław Runge

-  egzamin próbny z przedmiotów humanistycznych – język polski

1.     Godzina rozpoczęcia egzaminu godz. - 10.40

2.     Czas trwania egzaminu – 90 minut

3.     Miejsce egzaminu – sala gimnastyczna;

Komisja nadzorująca:

1.     Zbigniew Bobryk – (10.40 – 11.35)

2.     Julia Burba

3.     Lech Przekop – 11.35 – 12.10

 

27.03.2018 r. (wtorek)

-  egzamin próbny z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych – przedmioty przyrodnicze

1.     Godzina rozpoczęcia egzaminu godz. – 9.00

2.     Czas trwania egzaminu – 60 minut

3.     Miejsce egzaminu – sala gimnastyczna;

Komisja nadzorująca:

1.     Michał Jurek

2.     Artur Opoński

-  egzamin próbny z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych – matematyka

1.     Godzina rozpoczęcia egzaminu godz. - 10.40

2.     Czas trwania egzaminu – 90 minut

3.     Miejsce egzaminu – sala gimnastyczna;

Komisja nadzorująca:

1.     Julia Burba

2.     Lech Przekop (10.40 – 11.35)

3.     Danuta Mikołajczyk (11.35 – 12.10)

 

28.03.2018 r. (środa)

-  egzamin próbny z języków nowożytnych - język angielski - część podstawowa

1.     Godzina rozpoczęcia egzaminu godz. – 9.00

2.     Czas trwania egzaminu – 60 minut

3.     Miejsce egzaminu – sala nr 13;

Komisja nadzorująca:

1.     Lech Przekop

- egzamin próbny z języków nowożytnych –język niemiecki - część podstawowa

1.     Godzina rozpoczęcia egzaminu godz. – 9.00

2.     Czas trwania egzaminu – 60 minut

3.     Miejsce egzaminu – sala nr 11;

Komisja nadzorująca:

1.     Andrzej Szulgo

- egzamin próbny z języków nowożytnych - język angielski - część rozszerzona

1.     Godzina rozpoczęcia egzaminu godz. – 10.40

2.     Czas trwania egzaminu – 60 minut

3.     Miejsce egzaminu – sala nr 13;

Komisja nadzorująca:

1.     Artur Opoński

- egzamin próbny z języków nowożytnych - język niemiecki - część rozszerzona

1.     Godzina rozpoczęcia egzaminu godz. – 10.40

2.     Czas trwania egzaminu – 60 minut

3.     Miejsce egzaminu – sala nr 11;

Komisja nadzorująca:

1.     Bolesław Runge

 

Uczniów uczestniczących w egzaminach próbnych obowiązuje strój galowy i posiadanie legitymacji szkolnej.

 

Barbara Wnuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2018/2019


R E K R U T A C J A 2018/2019

UWAGA RODZICE!

Rekrutacja 2018/2019 do klasy pierwszej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.
Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczętym postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy.
Do oddziału przedszkolnego (trzylatki, czterolatki, pięciolatki) zapisujemy dzieci urodzone z roczników:
● 2013 ( pięciolatki)
● 2014 ( czterolatki)
● 2015 ( trzylatki)
Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone:
● 2012 (sześciolatki)
● 2013 (pięciolatki)
Do klas I prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych:
● 2011 (siedmiolatki)
Zapisy do oddziału przedszkolnego (trzylatki, czterolatki, pięciolatki) przeprowadza Pani Agnieszka Kalinowska (sala nr 16).
Zapisy do oddziału przedszkolnego przeprowadza Pani Aldona Runge (sala nr 16).
Zapisy do klasy pierwszej przeprowadza Pani Justyna Siennicka (sala nr 16).
Rodzice osobiście dokonują zapisu dziecka do szkoły na podstawie aktu urodzenia oraz numeru PESEL.
Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego znajdują się w zakładce „Rekrutacja 2018/2019” lub w sekretariacie szkoły.

Kontakt: e-mail zspisanica@interia.pl ; sekretariat tel. 876298392;

Barbara Wnuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pisanicy
bwnuk@zspisanica.netstrefa.eu


Opłaty za obiady
INFORMACJA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. opłaty za obiady należy wpłacać na konto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy Bank Spółdzielczy O/Kalinowo Nr 48 9331 0004 0020 0235 7786 0002 z dopiskiem: Imię i Nazwisko dziecka, klasa do której chodzi. W tytule przelewu należy wpisać: za usługi stołówkowe w miesiącu (podać miesiąc).

Informacja dotycząca obiadów
Wiadomoci szkolneInformujemy, że od dnia 12.02.2018 r. stołówka szkolna wznawia wydawanie posiłków dwudaniowych.
Informacja Dyrektora szkoły
Wiadomoci szkolneDyrektor Szkoły Podstwowej im. Jana Pawła II w Pisanicy informuje, że z powodu zwolnienia lekarskiego intendenta szkoły, opłaty za obiady w miesiącu lutym 2018 r. proszę dokonać przelewem na konto:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy
BS O/Kalinowo

Nr konta: 48 9331 0004 0020 0235 7786 0002

Plany zajęć w II semestrze
Wiadomoci szkolneZmiany w planach zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018
Premiera "Rzepki" Juliana Tuwima na Mikołajki.
Wiadomoci szkolne

Mikołajki są miłym świętem dla dzieci i dorosłych. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy postanowili przygotować uczniom niespodziankę. Od połowy października br. trwały przygotowania do spektaklu „Rzepka” na podstawie utworu Juliana Tuwima. Przedsięwzięcie przygotowano w tajemnicy przed dziećmi.

Podczas apelu mikołajkowego 6 grudnia 2017 r. rodzice wystawili premierę spektaklu „Rzepka”. Wspaniałe kostiumy, kreacje aktorskie, skoczna wesoła muzyka dopełniająca występ stworzyły niepowtarzalne widowisko.  Dziecięca publiczność żywo reagowała na sytuacje na scenie. Po występie rodzice zebrali gromkie oklaski, gratulacje i słowa uznania za super pomysł i wspaniałą grę.

„Rzepka” była prezentowana dwukrotnie, bo również podczas apelu podsumowującego osiągnięcia uczniów w I semestrze 2017/2018 r., na którym byli obecni prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, sekretarz gminy Kalinowo Mariusz Klepacki. Aplauz i radość widowni była równie wielka jak podczas mikołajkowego występu.

 IMG_0919.JPG

„Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie …”

 

„… chodził tę rzepkę podlewać co dzień …”

 

 

„…Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka, Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka! Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, …”

„…Tak się zawzięli, Tak się nadęli …”

 

IMG_0938.JPG

„…Że nagle rzepkę Trrrach!! - wyciągnęli! …”

 

IMG_0944.JPG

Aktorzy i zaproszeni goście.

 

Po występie.


Opracowała - Danuta Mikołajczyk

Wywiadówka semestralna 2018
Wiadomoci szkolne

Serdecznie zapraszamy na Ogólnoszkolne Spotkanie z Rodzicami

 

18 stycznia 2018 r. godz. 15:30 (czwartek) według następującego porządku:

 

1.      15:30 – 16:00 – Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej 2017/2018. Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze  dyrektor.

2.      16:00 – 17:00 – Gala dla Rodzicówprezentacja osiągnięć uczniowskich.

Obejrzenie Jasełek „ Bóg się rodzi” w wykonaniu uczniów szkoły.

3.      17:00 – 17:30 – Spotkanie z wychowawcami w klasach

– przekazanie rodzicom informacji o wynikach w nauce i zachowaniu każdego dziecka.

realizacja tematyki wychowawczej   wychowawca klasy.

4.      Sprawy różne. Przypomnienie o wpłatach na RR.

 

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Pisanicy

Barbara Wnuk

 

Wycieczka do CNK w Warszawie.
Wiadomoci szkolne
W dniu 15.12.2017 r. uczniowie klas siódmych i drugiej gimnazjum pod opieką wychowawców wzięli udział w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem wycieczki było ukazanie młodzieży nauki z innej strony oraz zainspirowanie ich do odkrywania otaczającego nas świata. W CNK w Warszawie młodzież miała okazję samodzielnie wykonywać eksperymenty z fizyki oraz wziąć udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez animatorów pracujących w centrum. Kolejnym etapem wycieczki był spacer (wprawdzie krótki z powodu deszczu) krakowskim Przedmieściem i przejście na Plac Zamkowy. Mimo niepogody humory wszystkim uczestnikom wycieczki dopisały.

Akcja charytatywna Szkolnego Koła Caritas
Wiadomoci szkolne
Strona 6 z 30 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Modzi

kontrola