O projekcie "Świetlica Moje miejsce"
Dodane przez lprzekop dnia Październik 11 2011 10:50:52
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem ” – Konfucjusz

   To wiodące hasło programu „Świetlica – Moje miejsce”. Od roku 2005 w programie uczestniczyło 51 świetlic z województwa podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W maju 2011 roku do programu dołączyło  17 świetlic z terenu województwa mazowieckiego oraz 14 świetlic z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym  nasza świetlica w Pisanicy.
„Świetlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych miejsc, w których między zajęciami szkolnymi, a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. Ważnym celem programu jest także przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy, rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla dzieci.
Stowarzyszenie Przyjaciół Pisanicy w partnerstwie z Zespołem Szkół w Pisanicy już po raz drugi zakwalifikowało się do programu. W styczniu 2011 r. zakończyliśmy realizację programu w I edycji. Skorzystaliśmy z zaproszenia, by ponownie złożyć wniosek do PFDiM w kwietniu 2011 r. W maju 2011 r. zostaliśmy zakwalifikowani do II edycji programu. Dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł umożliwia dzieciom udział w zajęciach integracyjnych, dziennikarskich, wokalno-tanecznych,  w zajęciach z fizyki i przyrody.  
Realizację programu rozpoczęliśmy w czerwcu 2011 r., a zakończenie zaplanowaliśmy w marcu 2012 r. 
Ze środków z dotacji otrzymanej w poprzedniej edycji, tj. 14 tys. zł wyposażono odpowiednio  pomieszczenie udostępnione przez dyrektora Zespołu Szkół w Pisanicy. Aranżacja wnętrza świetlicy to jeden z głównych komponentów programu. W celu zapewnienia dzieciom najbardziej optymalnych warunków i wygód w pomieszczeniu, w którym przebywają oraz efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, nasza świetlica została, przystosowana do prowadzonych zajęć i potrzeb dzieci.
Innym komponentem programu są nauki ścisłe w świetlicy. Celem tej aktywności jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi. Autorzy scenariuszy zajęć zebranych w podręczniku „Klub Młodego Odkrywcy” podjęli próbę wypracowania nowych, skutecznych metod nauczania przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania uczniów studiowaniem tych dyscyplin naukowych. 
Równie ważnym komponentem programu są gry edukacyjne. Gry możliwie szeroko odpowiadają na potrzeby dzieci, rozwijają manualne i praktyczno-techniczne umiejętności oraz zachęcają do zainteresowania się naukami ścisłymi.
Ogromnie ważną rolę odgrywa też  zaangażowanie rodziców. Współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na działalność świetlicy. Ich udział w prowadzeniu zajęć, wzajemny kontakt z innymi rodzicami, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery. Równie ważny   w programie jest wolontariat młodzieży skupiający kilku uczniów klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Pisanicy i uczennicę klasy II Gimnazjum nr 4 w Ełku, która w soboty prowadzi w świetlicy zajęcia taneczno – wokalne.
W dniu 28 września 2011 r. naszą świetlicę po raz kolejny odwiedzili: dyrektor Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Pani Maria Holzer oraz kierownik programów edukacyjnych, Pan Arkadiusz Brzeziński.  W spotkaniu wzięli również udział: dyrektor Zespołu Szkół w Pisanicy, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciele Pisanicy , Pani Barbara Wnuk oraz pedagodzy świetlicy: Pani Julia Burba, Pani Urszula Szulgo i Pan Andrzej Szulgo.  Goście mieli również okazję towarzyszyć dzieciom  w zajęciach z przyrody i z fizyki, podczas których, m.in., dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w posługiwaniu się mikroskopami, a nasi goście z kolei z uznaniem przyjęli informację, że Zespół Szkół w Pisanicy Gimnazjum w Pisanicy realizuje projekt „ Mały Archimedes”, z którego zasobów w pomoce dydaktyczne nasza świetlica również korzysta. Zdjęcia z prowadzonych zajęć w ramach projektu  "Świetlica moje miejsce". 

Rozszerzona zawartość newsa