Egzaminy gimnazjalne 2012
Dodane przez lprzekop dnia Kwiecień 16 2012 06:46:08
Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły podczas egzaminu gimnazjalnego w dniach 24, 25,26 kwietnia 2012 r.:

1. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas I i II gimnazjum mają trzy dni wolne od zajęć i mogą w tym czasie tj. od godz. 12.30 po przeprowadzeniu odpowiedniej części egzaminu, skorzystać z oferty zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

2. W dniach 24, 25, 26 kwietnia 2012r. odbędą się egzaminy gimnazjalne według następującego harmonogramu:

Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):

O godzinie 8.30 uczniowie zgłaszają się na egzamin przed wyznaczoną salą egzaminacyjną i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących oraz stosują się do wytycznych zawartych w "Instrukcji dla ucznia"
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
•dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
•dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):

O godzinie 8.30 uczniowie zgłaszają się na egzamin przed wyznaczoną salą egzaminacyjną i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących oraz stosują się do wytycznych zawartych w "Instrukcji dla ucznia"
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
•dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
•dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):

O godzinie 8.30 uczniowie zgłaszają się na egzamin przed wyznaczoną salą egzaminacyjną i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących oraz stosują się do wytycznych zawartych w "Instrukcji dla ucznia"

– na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
•dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut
•dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

3. Uczniowie przystępują do egzaminu w strojach galowych. Obowiązuje zmiana obuwia.
4. Dowożenie uczniów do szkoły w dniach egzaminów gimnazjalnych nie ulega zmianie. Po zakończeniu egzaminu uczniowie będą objęci opieką świetlicową.

Pisanica 11.04.2012 r.
Dyrektor Zespołu Szkół w Pisanicy
Barbara Wnuk