Rekrutacja 2018/2019
Dodane przez lprzekop dnia Marzec 02 2018 09:44:00


R E K R U T A C J A 2018/2019

UWAGA RODZICE!

Rekrutacja 2018/2019 do klasy pierwszej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.
Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczętym postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy.
Do oddziału przedszkolnego (trzylatki, czterolatki, pięciolatki) zapisujemy dzieci urodzone z roczników:
● 2013 ( pięciolatki)
● 2014 ( czterolatki)
● 2015 ( trzylatki)
Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone:
● 2012 (sześciolatki)
● 2013 (pięciolatki)
Do klas I prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych:
● 2011 (siedmiolatki)
Zapisy do oddziału przedszkolnego (trzylatki, czterolatki, pięciolatki) przeprowadza Pani Agnieszka Kalinowska (sala nr 16).
Zapisy do oddziału przedszkolnego przeprowadza Pani Aldona Runge (sala nr 16).
Zapisy do klasy pierwszej przeprowadza Pani Justyna Siennicka (sala nr 16).
Rodzice osobiście dokonują zapisu dziecka do szkoły na podstawie aktu urodzenia oraz numeru PESEL.
Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego znajdują się w zakładce „Rekrutacja 2018/2019” lub w sekretariacie szkoły.

Kontakt: e-mail zspisanica@interia.pl ; sekretariat tel. 876298392;

Barbara Wnuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pisanicy
bwnuk@zspisanica.netstrefa.eu