Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Lipiec 10 2020 03:50:25
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Lipiec 2020
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Rok dla Niepodległej
Untitled Document

Harmonogram działań „Rok dla Niepodległej”
Cele:  
 - rozwijanie postaw patriotycznych;
- poznanie historii walki Polaków o odzyskanie niepodległości;
- kształtowanie tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem;
- rozszerzenie działań o tematyce patriotycznej nakierowanych na wychowanie patriotyczne młodego pokolenia;
- wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji


L.p.

Działania

Termin realizacji

Adresaci

Odpowiedzialni

1.

Mural o tematyce patriotycznej „Symbole narodowe”

5.II.2018 r.

Uczniowie SP i G

Dyrektor, I. Przekop

2.

Wojewódzki  konkurs „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo” etap szkolny, wojewódzki.

14.III.2018 r.
26.III.2018 r.

II i III G

B. Runge

3.

Wycieczki rowerowo - krajoznawcze po terenie Gminie Kalinowo „Moja mała Ojczyzna

IV i V.2018 r.

I-III SP
II – III G

G. Runge
B.  Runge

4.

Posadzenie „Dębu Wolności” w miejscowym parku w Pisanicy.

IV, IX 2018 r.

I-III SP
II – III G

G. Runge
B.  Runge

5.

Apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja

8 V 2018 r.

SP i G

A. Kozłowska
B. Runge
V. Gryżewska

6.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, wykonanie kotylionów i flag biało-czerwonych

8 V 2018 r.

SP i G

wychowawcy klas, V. Gryżewska

7.

Konkurs krasomówczy o tematyce patriotycznej.
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  dla uczniów klas 0-III SP „Poeci Niepodległej Polski”, Wanda Chotomska

V.2018 r.

 

SP i G

0 – III SP,

B. Aleksa, J. Burba

wychowawcy klas

8.

Projekt edukacyjny „Drogi do wolności”
-wykonanie albumów „Walki Polaków o niepodległość” – wystawa prac;
- wykonanie lapbooków „Symbole narodowe”
-wykonanie okolicznościowych gazetek klasowych o tematyce patriotycznej;
- Szkolny Konkurs Plastyczny „Mój bohater z historii Polski” - wystawa;
- przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej;
-wykonanie kalendarium niepodległościowego;

- godziny wychowawcze – „Poczet sztandarowy”

-debata klasowa „Czy jesteśmy patriotami”?
Historia Polski pod zaborami – prezentacja multimedialna

IX – X.2018 r.

 

IX.2018 r.

IX. 2018 r.

X.2018 r.

X.2018 r.

X. 2018 r.

X. 2018 r.

IX. 2018 r.

 

VI.2018 r.
maj – czerwiec 2018

VI – VIII, G

 

V – VI SP

IV ab

IV – VIII SP, III G
SP i III G

VI – VIII, III G
IV – VIII,

I – VIII SP,  III G

II i III G

VII ab

wychowawcy klas,

nauczyciele historii,  techniki, plastyki wychowawcy klas
Wychowawcy klas

V. Gryżewska

nauczyciele historii
nauczyciele historii, wychowawcy klas
wychowawcy klas, D. Mikołajczyk

wychowawcy

 

nauczyciele historii i wos
L.Przekop

9.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego z okazji „Roku dla Niepodległej”

XI.2018 r.

Drużyny z Gminy Kalinowo

Z.Bobryk, A. Opoński

10.

„Sportowe stulecie Rzeczpospolitej” – konkurs wiedzy o sporcie

XI.2018 r.

SP i G

Z. Bobryk, A. Opoński

11.

Uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

XI.2018 r.

Uczniowie i pracownicy SP w Pisanicy, goście

B. Runge, B. Aleksa, J. Burba, V. Gryżewska

12.

Sylwetki wielkich Polaków – Jan Paweł II o swojej Ojczyźnie

maj 2018r.

 

 

13.

„Śladami Patrona” – wycieczka do miejsc związanych  z Patronem

SP i G

M. Jurek

kwiecień - maj

 

Pisanica, dn. 28 lutego 2018 r.                    

Koordynatorzy projektu:

  • Krystyna Organek
  • Bolesław Runge
  • Zbigniew Bobryk
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Modzi

kontrola